Oferta

Nasza oferta skierowana jest do osób, które chcą pozostać niezależne, cenią sobie wygodę, dobre towarzystwo oraz bezpieczeństwo, jakie daje im fachowa opieka dostosowana do ich indywidualnych potrzeb.

Oferujemy kompleksową rehabilitację oraz opiekę połączoną z podnoszeniem jakości życia naszych pensjonariuszy.

Zapraszamy do korzystania z kompleksowej rehabilitacji połączonej
z zakwaterowaniem w Domu Opieki Rodzinnej, w pokojach jedno lub dwuosobowych, każdy z łazienką, TV, dostępem do Internetu oraz sprzętem rehabilitacyjno – ortopedycznym.

Cennik usług:

Pobyt długoterminowy:

  • Pokój 1-osobowy: 3 900 zł/miesięcznie
  • Pokój 2-osobowy: 3 400 zł/miesięcznie

Pobyt krótkoterminowy (do jednego miesiąca):

  • Pokój 1-osobowy: 130 zł/doba
  • Pokój 2-osobowy: 115 zł/doba
  • Rachunek bankowy DOR Sp. z o.o. PEKAO S.A. 36 1240 4416 1111 0010 8218 1915

 

Wyżej wymieniona działalność prowadzona jest na podstawie:
  • zaświadczenia wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod nr. ewid. 21491/03/U
  • decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2005 zezwalającej na prowadzenie w ramach działalnosci gospodarczej, placówki całodobowej zapewniającej opiekę osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym.