(...)I cieszmy się życiem jak maleńkie dzieci,
Bo nam tu radośnie i słoneczko świeci.

Henryk Ulatowski - pensjonariusz DOR

Pierzchnica

Pierzchnica, w której położony jest nasz Dom Opieki Rodzinnej, to mająca przeszło 650 lat miejscowość założona najpierw jako wieś a następnie miasto królewskie, przez króla Kazimierza III. Powstała na prawie magdeburskim między 1359 a 1370 rokiem. Polski kronikarz Jan Długosz opisywał ją jako Pyrzsznycza, własność królewska. W rejestrze poborowym z XVI wieku występuje jako Pyersnicza.

Inny polski władca, Jan Olbracht nadał naszemu miastu jarmark w końcówce XV wieku na św. Michała oraz ustanowił dzień targowy na wtorek. Kolejne jarmarki ustanowił w 1780 roku król Stanisław August w tydzień po św. Filipie i Jakubie, na św. Wawrzyńca, św. Marcina i św. Mikołaja.

Przed potopem szwedzkim, podczas którego najeźdźcy spalili miasto, było tu 50 domów, 5 piekarzy, 3 szewców i 3 rzeźników.

Od 1774 roku właścicielem Pierzchnicy był wojewoda sandomierski Maciej Sołtyk.  W tamtym okresie znajdował się tu drewniany ratusz, 65 domów zamieszkałych przez katolików i 5 przez Żydów. W 1800 roku w miejsce drewnianego kościoła wzniesiono nowy, murowany. W tamtym okresie miasto zaliczyło rozwój, liczba zabudowań została niemal podwojona, powstała tu fabryka naczyń glinianych. Niestety, bohaterska postawa mieszkańców Pierzchnicy podczas powstania styczniowego i pomoc walczącym o niepodległość doprowadziła do utraty praw miejskich w 1869 roku.

Podstawowe informacje:

  • Liczba mieszkańców: 1063
  • Województwo: świętokrzyskie
  • Powiat: kielecki
  • Gmina: Pierzchnica
  • Kod pocztowy: 26-015
  • Istotne ośrodki miejskie w pobliżu: Kielce, Busko-Zdrój, Chmielnik, Jędrzejów

Najważniejsze zabytki:

  • Układ przestrzenny miejscowości, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych
  • Zespół kościoła parafialnego (kościół pw. św. Małgorzaty z lat 1798/1800 r., cmentarz kościelny z ogrodzeniem z przełomu XIX/XX w., dzwonnica z 1800 r., plebania z przełomu XIX/XX w.,
  • Piwnice będące schronieniem podczas wojen szwedzkich, wojen światowych będące również skarbcami dla lokalnych dzieł sztuki i kosztowności